Zilverlijn Communicatie & Interactie

Online communicatie en ontwikkeling

Referenties

 

Gemeente Utrecht, Gemeente Tilburg, VNG Realisatie
Conversational Design Chatbot Gem

 • Chatbot Gem geeft antwoord namens meerdere gemeenten
 • Ontwerp dialogen
 • Training natural language understanding (NLU, AI)
 • Begeleiding implementatie content management systeem
 • Implementatie redactieproces (meerdere gemeenten)
 • Vertaling inhoud naar techniek
 • Begeleiding implementatie compliance*

  * AVG, toegankelijkheid, archiefwet, open data, taalniveau

Gemeente Utrecht
Online strategie volksgezondheid

 • Onderzoek en advies online communicatie strategie volksgezondheid.
 • Doorvoeren verbeteringen t.b.v. usability, compliance* en beheer
 • Online strategie websites, portals & social media

  * AVG, toegankelijkheid, archiefwet, open data, taalniveau

> volksgezondheidsmonitor.nl
> jeugdengezinutrecht.nl
> ouderportaal jeugdgezondheidszorg
> gezondlevenutrecht.nl
> gezondheidspactutrecht.nl

SOMO
Digitale Werkomgeving (Document Management & Social Intranet)

 • Projectmanagement & product ownership (Agile/Scrum)
 • Aansturing functionele én inhoudelijke ontwikkeling
 • Testplanning en meewerkend aansturen acceptatietests
 • Aansturing koppelingen met website en backoffice

> somo.nl

SBB
Website & intranet

 • Nieuwe website & intranet i.v.m. transitie van 17 kenniscentra naar 1 SBB
 • Strategie & projectmanagement, product ownership
 • Informatieontwerp en contentstrategie
 • Klantgerichtheid en zoekmachinevriendelijkheid

Vergaderportal

 • Projectmanagement & product ownership implementatie
 • Implementatie van techniek en vergaderproces
 • Versterking betrokkenheid achterban

> s-bb.nl

Vitras
Website transitie

 • Transitie naar klantgerichte website
 • Informatieontwerp en contentstrategie
 • Projectmanagement technische ontwikkeling
 • Contentontwikkeling en contentprocesmanagement
 • Projectmanagement backoffice-koppelingen

Intranet advies

 • Advies integratie interne digitale communicatiekanalen
 • Herindeling digitaal kwaliteitshandboek
 • Begeleiding en optimalisering digitale formulierprocessen

> vitras.nl

FCB
Herindeling & doorontwikkeling

 • Internetcommunicatie-strategie
 • Informatieontwerp
 • Redactionele herindeling
 • Functionele doorontwikkeling
 • Inrichting redactionele beheerprocessen

> fcb.nl

RIVM
Procesmanagement & beheersorganisatie intranet

 • Coördinatie decentraal redactieproces
 • Stroomlijning redactie- en beheersprocessen
 • Begeleiding door- ontwikkeling site
 • Training & coaching nieuwe medewerkers

Veiligheidsregio Utrecht
Internetstrategie & realisatie

 • Opzet internetstrategie & projectplan
 • Advies integratie internet-, intranet-, extranet- en informatie- managementprocessen
 • Projectmanagement ontwikkeling websites
 • Informatieontwerp & contentmanagement
 • Opzet redactionele & functionele beheersprocessen

> vru.nl
> publiekswebsite brandweer
> intranet
> eerstehulpbijontruimen.nl

DAS rechtsbijstand
Begeleiding & contentupdate

 • Begeleiding nieuw contentmanagement- systeem extranet
 • Communicatie lancering extranet dasxtra.nl
 • Opzet content management plan
 • Content update das.nl

> das.nl
> mijndas.nl
> dasxtra.nl

Revalidatie Nederland
Websites voor professionals en voor publiek

 • Internetcommunicatie- strategie
 • Begeleiding ontwerp & implementatie
 • Contentmanagement

> revalidatie.nl
> revalidatienederland.nl
> kinderrevalidatie.info
> kinderrevalidatie extranet

NIFV
Project Infopunt Veiligheid Project Vakbekwaamheid

 • Communicatieadvies
 • Positionering
 • Basiscommunicatieset
 • Indeling & redactie projectwebsites en e-mailnieuwsbrieven

> infopuntveiligheid.nl
> vakbekwaamheidghor.nl

Randstad Nederland
Website

 • Redactie diverse sites
 • Advies informatieindeling
 • Procesmanagement
 • Dynamische koppelingen vacaturedatabase

> randstad.nl

Revalidatiecentrum Blixembosch
Website

 • Inventarisatie communicatieuitingen
 • Omzetten / schrijven teksten voor internet
 • Plaatsen content in website

> blixembosch.nl

RGF Utrecht
Website

 • Aanschaf- en implemen- tatiebegeleiding content- managementsysteem
 • Redactie & contentmigratie
 • Procesmanagement
 • Ontwerp online inzetregistratiesysteem

> rgfutrecht.nl

GHOR
Website & e-mail nieuwsbrief

 • Projectmanagement & implementatie
 • Informatieontwerp
 • Hoofdredactie
 • Gebruiksvriendelijkheids- onderzoek
 • E-mail nieuwsbrief

> ghor.nl

Raad van RGF'en
E-mail nieuwsbrief

 • Opzet & organisatie e-nieuwssysteem
 • Redactie
 • Procesmanagement

ETS Nederland
Communicatie

 • Communicatiestrategie
 • Informatieontwerp website
 • Projectmanagement & implementatie content- managementsysteem

Kamers van Koophandel
Internetredactie & e-mailnieuwsbrief

 • Redactie website
 • Gebruiksvriendelijkheids- onderzoek
 • Projectmanagement nieuwe onderdelen
 • Redactie e-nieuwsbrief

> kvk.nl

InterNLnet
Communicatie

 • Mailings
 • Beursstands
 • Diverse acties

Wereldomroep
Communicatie

 • Coördinatie herziening huisstijl
 • Projectmanagement & begeleiding implementatie marketingdatabase
 • Coördinatie Zomertoer met Radio 2 en TROS

Mercedes-Benz Nederland
Voorlichting & pers

 • Voorlichting
 • Ondersteuning perscontacten

i-Mediate
Informatieonderzoek

 • Onderzoek & analyse informatiestromen
 • Functioneel ontwerp document management systeem