Zilverlijn Communicatie & Interactie

Online communicatie en ontwikkeling

Product Ownership

Ontwikkelteams werken steeds vaker met een Agile/Scrum aanpak. Dit vraagt om een betrokken rol, een substantiële tijdsinvestering en kennis van de Agile/Scrum methodiek van de opdrachtgever gedurende het hele ontwikkelproces.

De Product Owner vertegenwoordigt het belang van de opdrachtgever. De Product Owner verzamelt de wensen en eisen van de opdrachtgever in de Product Backlog, en detailleert en prioriteert deze vervolgens. Agile/Scrum kent een kortcyclische aanpak. Daardoor kunnen de omstandigheden en prioriteiten snel wijzigen, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht of onverwachte ontwikkelingen. De Product Owner werkt intensief samen met de ontwikkelaars en moet snel kunnen schakelen in een veranderende situatie. De Product Owner heeft korte lijnen met de opdrachtgever nodig, en het mandaat om beslissingen te nemen.

Omdat de rol van Product Owner intensief is, kan het zijn dat u als opdrachtgever niet altijd de juiste kennis of capaciteit in huis heeft om deze rol goed te vervullen.

Zilverlijn heeft jarenlange ervaring met de invulling van de Product Owner rol namens de opdrachtgever. Zilverlijn heeft bovendien ervaring met het aansluiten van verschillende projectmanagementmethodieken, bijvoorbeeld wanneer uw organisatie met Prince2 of een andere projectmanagement methode werkt, en de ontwikkelaars met Agile/Scrum. Of wanneer er sprake is van een hybride vorm Agile/Scrum en andere projectmanagementmethoden.